Zjazd ZSL, 1975 r.

Zjazd ZSL, 1975 r.

Zdjęcia dokumentujące zjazd działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w sali konferencyjnej KP PZPR w Giżycku w czerwcu 1975 r.