Spotkania pracowników Mleczarni, 1978 r.

Spotkania pracowników Mleczarni, 1978 r.

Fotografie dokumentujące dwie imprezy zorganizowane dla pracowników Mleczarni w roku 1978 r.