Kulig pracowników Spółdzielni "ZGODA", 1979 r.

Kulig pracowników Spółdzielni "ZGODA", 1979 r.

Fotografie z kuligu pracowników Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów "ZGODA" w styczniu 1979 r.