Wizyta delegacji litewskiej, 1987 r.

Wizyta delegacji litewskiej, 1987 r.

Wizyta przedstawicieli litewskiego miasta Troki w Giżycku w 1987 r. Spotkanie integracyjne zorganizowano na polanie leśnej w okolicach Giżycka.

W połowie lat 70. XX wieku Komitet Wojewódzki PZPR w Suwałkach zalecał lokalnym strukturom partyjnym, władzom miast i gmin nawiązanie współpracy ze swoimi odpowiednikami w ZSRR. W tym okresie Giżycko nawiązało ją z Trokami. Okresowo odbywały się odwiedziny delegacji złożonych z działaczy partyjnych, kierownictwa zakładów pracy i urzędników administracji. Miały one charakter wizyt tematycznych, odwiedzin zakładów pracy, wymiany doświadczeń etc. Zwyczajowo strona odwiedzana organizowała program i gościła delegację.