Iżyccy - Hermanowie w Giżycku

Iżyccy - Hermanowie w Giżycku

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Jerzego Iżyckiego - Hermana z lat 1946 - 1990