Paweł Cichosz, rodzina i praca

Paweł Cichosz, rodzina i praca

Paweł Cichosz urodził się w 1911 r. w Königsbergu, syn Jozafata Cichosza, urzędnika kolejowego z Jarocina (Wielkopolska) skierowanego do pracy w stolicy Prus Wschodnich.

Po 1939 r. mieszkał w Generalnej Guberni. Dzięki doświadczeniu zawodowemu i biegłej znajomości języka niemieckiego został zatrudniony w Finanzamt Warschau. W tym czasie współpracował z konspiracyjnymi organizacjami podziemia niepodległościowego. Po zakończeniu wojny przeniósł się do Łuczan/Giżycka. Pracował m.in. w wydziale finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędzie Skarbowym w Giżycku. Był powszechnie szanowanym urzędnikiem, cenionym za fachowość, sumienność i życzliwość. Był działaczem Stronnictwa Ludowego, a później Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Angażował się również w działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Giżyckiej, którego był prezesem w latach 1975 - 1975.

Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Doroty Cichosz ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.