Delegacja z Giżycka na Litwie, 1985 r.

Delegacja z Giżycka na Litwie, 1985 r.

Zdjęcia z wyjazdu przedstawicieli Giżycka na Litwę w roku 1985. Członkowie delegacji zwiedzili Troki i Wilno.

W połowie lat 70. XX wieku Komitet Wojewódzki PZPR w Suwałkach zalecał lokalnym strukturom partyjnym, władzom miast i gmin nawiązanie współpracy ze swoimi odpowiednikami w ZSRR. W tym okresie Giżycko nawiązało ją z Trokami. Okresowo odbywały się odwiedziny delegacji złożonych z działaczy partyjnych, kierownictwa zakładów pracy i urzędników administracji. Miały one charakter wizyt tematycznych, odwiedzin zakładów pracy, wymiany doświadczeń etc. Zwyczajowo strona odwiedzana organizowała program i gościła delegację.