Front wschodni 1917 - 1918

Front wschodni 1917 - 1918

Zdjęcia z archiwum Joanny Gryziewicz prezentujące udział pradziadka Jana Wojciechowicza w I wojnie światowej.

Jan Wojciechowicz pochodził z rodziny ziemiańskiej z Wileńszczyzny. Podczas I wojny światowej zmobilizowany do armii carskiej i służył w 4 batalionie pontonowym.