Delegacja z Giżycka na Litwie, 1987 r.

Delegacja z Giżycka na Litwie, 1987 r.