Zjazd Towarzystwa Miłośników Ziemi Giżyckiej, 1976 r.

Zjazd Towarzystwa Miłośników Ziemi Giżyckiej, 1976 r.

Obrady Zjazdu Miłośników Ziemi Giżyckiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku, grudzień 1976 r.