Konkurs na zabudowę śródmieścia Giżycka, 1984 r.

Konkurs na zabudowę śródmieścia Giżycka, 1984 r.

Prezentacja konkursowych plansz z koncepcjami zagospodarowania śródmieścia Giżycka, 1984 r.