SPPW "Wierzbokosz", 1985 r.

SPPW "Wierzbokosz", 1985 r.

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Wikliniarskiego “Wierzbokosz” powstała w lutym 1948 r. z inicjatywy Andrzeja Koca pod patronatem Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Giżycku.
W 1958 r. Spółdzielnia przeniosła się do własnego budynku przy ul. Mickiewicza. W roku następnym podjęto, nieudolną początkowo, produkcję na eksport. Dopiero w 1963 r. produkcja na eksport przyniosła Spółdzielni wymierne korzyści, co wpłynęło na wzrost zatrudnienia. W 1960 r. pracowało tu 70 osób. Po sukcesach eksportowych planowano wzrost zatrudnienia sięgający 600 osób do końca lat sześćdziesiątych i utrzymania 300 hektarowej plantacji wikliny. W ofercie Spółdzielni była szeroka gama wyrobów wikliniarskich, poczynając od prostych koszyków, kwiaty z wikliny, dzbanuszki, wazony a na meblach kończąc. Spółdzielnia nie przetrwała przemian społeczno-gospodarczych po 1989 r. i została zlikwidowana.