10-lecie szkoły muzycznej, 1976 r.

10-lecie szkoły muzycznej, 1976 r.