Spotkanie działaczy sportowych, 1971 r.

Spotkanie działaczy sportowych, 1971 r.