Wręczenie sztandaru pracownikom PBW-Inż, 1979 r.

Wręczenie sztandaru pracownikom PBW-Inż, 1979 r.