Spotkanie pracowników OSM, 1971 r.

Spotkanie pracowników OSM, 1971 r.