Wizyta konsula ZSRR w siedzibie Komitetu Miejskiego PZPR, 1977 r.

Wizyta konsula ZSRR w siedzibie Komitetu Miejskiego PZPR, 1977 r.