Sztandar Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, 1972 r.

Sztandar Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, 1972 r.