Dni Higieny w SP4, 1980 r.

Dni Higieny w SP4, 1980 r.