40-lecie Szkoły Podstawowej nr 1, 1985 r.

40-lecie Szkoły Podstawowej nr 1, 1985 r.