31. rocznica powstania szkoły, 1976 r.

31. rocznica powstania szkoły, 1976 r.