30-lecie Szkoły Podstawowej nr 1, 1975 r.

30-lecie Szkoły Podstawowej nr 1, 1975 r.