Miejska Biblioteka Publiczna, 1974 r.

Miejska Biblioteka Publiczna, 1974 r.

Bibliotekę Powiatową w Giżycku otwarto 7 października 1947 r. Placówka działała w budynku przy ul. Pionierskiej 9. Pierwszym kierownikiem była Maria Lipowska, potem Ludwik Potyrała. W marcu 1949 roku powstała Biblioteka Miejska, prowadzona przez Zofię Bartnikowską. Obie placówki w 1955 roku zostały połączone. Nowa siedziba mieściła się przy ul. Kolejowej 20. W 1962 r. ze struktur biblioteki wyodrębniono Oddział dla Dzieci, który rok później został przeniesiony do lokalu przy ul. Warszawskiej. W 1966 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała lokal przy ul. Kopernika 5. W marcu 1973 roku bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanego budynku przy ul. Mickiewicza 35, w którym mieści się do chwili obecnej. W 1975 roku wraz z likwidacją powiatów, placówka ta stała się ponownie Biblioteką Miejską. W tym samym roku otwarto filię biblioteki na osiedlu XXX-lecia PRL. Do roku 2001 biblioteką, przez 32 lata, zarządzała Barbara Sokołowska, od 2001 r. Antoni Sokołowski. Obecnie dyrektorem jest Danuta Treszczyńska. Zarówno w wypożyczalniach, jak i w czytelni, czytelnicy mogą spotkać od lat te same osoby należące do personelu biblioteki. Wytwarza to więź z biblioteką i z książką u wielu mieszkańców miasta.