Prezentacja Zespołu w MDK, 1976 r,

Prezentacja Zespołu w MDK, 1976 r,

Prezentacja Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Giżyckiej w Miejskim Domu Kultury (obecnie Giżyckie Centrum Kultury), 1976 r.