Występ Zespołu w PDK, 1971 r.

Występ Zespołu w PDK, 1971 r.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Giżyckiej w Powiatowym Domu Kultury (obecnie Giżyckie Centrum Kultury), 1971 r.