Spotkanie z Albinem Nowickim, 1972 r.

Spotkanie z Albinem Nowickim, 1972 r.