Obiekty Zakładu Energetyki Cieplnej

Obiekty Zakładu Energetyki Cieplnej

Zdjęcia kotłowni Zakładu Energetyki Cieplnej, 1978 r.