Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [8]

Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [8]
Miniatura700x6950.2MBPOBIERZ
Duży plik1200x11910.4MBPOBIERZ
Oryginalny plik5241x52025MBPOBIERZ
Opis

I sekretarz KW PZPR Waldemar Berdyga wita oficerów giżyckich jednostek wojskowych podczas uroczystości z udziałem delegacji radzieckiej na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Giżycku, 1984 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.