Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [5]

Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [5]
Miniatura699x7000.2MBPOBIERZ
Duży plik1198x12000.4MBPOBIERZ
Oryginalny plik5199x52084.9MBPOBIERZ
Opis

Asysta honorowa żołnierzy giżyckiego garnizonu przy pomniku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Giżycku podczas wizyty delegacji radzieckiej, Giżycko 1984 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.