27 kolekcji

Kolekcja Grzegorza Maślij

Galeria zawiera zdjęcia z archiwum prywatnego Grzegorza Maslij. Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Grzegorza Maślija ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

8 obiektów

Kolekcja Janusza Dembińskiego

Kolekcja zawiera zdjęcia z archiwum rodzinnego.
Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Janusza Dembińskiego ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

50 obiektów

Kolekcja Jerzego Iżyckiego - Hermana

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Jerzego Iżyckiego - Hermana z lat 1900 - 1990. W kolekcji znajdują się fotografie członków rodziny, głównie Bronisława, Tadeusza i Zbigniewa.

70 obiektów

Kolekcja Joanny Gryziewicz

Zdjęcia z archiwum prywatnego Joanny Gryziewicz
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

43 obiekty

Kolekcja Lidii Pieczonko

Kolekcja zawiera zdjęcia rodzinne, korespondencję i dokumenty związane z pobytem Olgi i Ireny Ocrasso na Syberii oraz list Zygmunta Ocrasso z obozu w Kozielsku udostępnione przez Lidię Pieczonko, byłą nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2 w Giżycku.

18 obiektów

Kolekcja M. J. Klasse

Zdjęcia pochodzą z rodzinnego archiwum
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

93 obiekty

Kolekcja Marii Szarskiej

Kolekcja zawiera zdjęcia z archiwum zakładu fotograficznego Marii Szarskiej.

11116 obiektów

Kolekcja Rafała Zarycza

Zdjęcia z archiwum domowego Rafała Zarycza.

5 obiektów

Kolekcja Rodziny Jaroszów

Kolekcja zawiera zdjęcia udostępnione przez Ryszarda Tadeusza Jarosza.

126 obiektów