pieczonko001.jpg

Zamordowany w Katyniu ...

Ppor. rez. Zygmunt Ocrasso s. Andrzeja i Anieli z Szymańskich, ur. 27 października 1896 w Łodzi. Uczestnik wojny 1920 w 16 eskadrze lotniczej dywizji gen. Rydza-Śmigłego. W 1920 przeniesiony do Wojsk Litwy Środkowej gen. Żeligowskiego.Podporucznikiem mianowany 1 lipca 1925. Studiował medycynę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przydzielony służbowo do kadry 3 Szpitala Okręgowego w Wilnie. Żonaty z Olgą Herburt-Herberską (25.06.1926 r.). Przed wybuchem wojny 1939 r. właściciel majątku ziemskiego Sylwestrowo koło Oszmiany. 2 września 1939 r. powołany do szpitala polowego nr 362 jako skarbnik z nakazem stawienia się w Sokółce. Wzięty do niewoli przez wojska sowieckie i od 19 października 1939 r. był przetrzymywany w orańskim obozie jenieckim. 1 listopada 1939 r. przybył do obozu w Kozielsku (według zapisów obozowych wymieniony był 15 grudnia 1939 r. i 14 marca 1940r. ). W dniach 7 - 9 kwietnia 1940 r. w dyspozycji szefa smoleńskiego УНКВД. Zamordowany w Katyniu między 9 a 11 kwietnia 1940 r.