viktorio000001.jpg

Wiec wyborczy w Giżycku 27 maja 1989 r.

Ordynacja wyborcza ustalona przy Okrągłym Stole ustalała z góry podział miejsc w Sejmie PRL X kadencji (65% dla PZPR i jej sojuszników, 35% dla bezpartyjnych) i zakładała głosowanie większościowe. Wybory do Senatu były całkowicie wolne.
W głosowaniu 4 czerwca 1989 r., przy nieco ponad 60% frekwencji, bezwzględną większość uzyskało 160 kandydatów strony solidarnościowej do Sejmu i 92 do Senatu oraz tylko pięciu przedstawicieli „koalicji”, ubiegających się o miejsca w ławach sejmowych.
Z okręgu suwalskiego z list KO Solidarność kandydowali: do senatu – Andrzej Wajda i Stanisław Bernatowicz, do sejmu – Jerzy Pietkiewicz i Bronisław Geremek.
W Giżycku spotkanie przedwyborcze odbyło się 27 maja 1989 r. o godz. 11 na placu wiecowym (obecnie Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Poniżej prezentujemy fotorelację autorstwa Bogdana „Viktorio” Zdanowicza.

Materiały wyborcze z kampanii 1989 r.