Historia mówiona

W Giżyckim Archiwum Cyfrowym o historii mówią nie tylko fotografie i dokumenty, ale też ludzie. Zapraszamy do wysłuchania ich opowieści.

  

GAC: archiwum, zbiory, historie

GAC: Liceum Pedagogiczne w Giżycku

GAC: Państwowe Technikum Rybackie w Giżycku (1945-1961)

GAC: Sybiracy

GAC: Znalezione w bibliotece