Zima w majątku Żebenków na Żmudzi

Zima w majątku Żebenków na Żmudzi

Kolekcja zawiera zimowe zdjęcia z życia mieszkańców majątku Żebenków na Żmudzi/Litwa w latach 30. XX w.

Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.