Zdjęcia architektury Wilna z archiwum rodzinnego Marii Julitty Klasse