Giżycko - ul. Rolnicza

Giżycko - ul. Rolnicza

Zdjęcia zawierają fotografie z lat 1946 - 1951 kiedy Rodzina Kusznierewiczów zamieszkiwała dom przy ówczesnej ul. Rolniczej (obecnie ul. Działkowa 30)

Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Rodziny Kusznierewiczów ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.