Uczniowie Gimnazjum w Giżycku - lata 40. XX w.

Uczniowie Gimnazjum w Giżycku - lata 40. XX w.

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Renaty Klimiuk, siostry Waldemara, z czasów nauki w Gimnazjum w Giżycku w końcu lat 40. XX w.