Pogrzeb Zofii Kadenacowej dd Piłsudskiej

Pogrzeb Zofii Kadenacowej dd Piłsudskiej

Zofia "Zula" z Piłsudskich Kadenacowa 1865-3.02. 1935, ulubiona siostra Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, żona żona dr. med. Bolesława Kadenacego zmarła 3 lutego 1935 r. w wieku 70 lat.

Pochowana została 6 lutego na cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie. Zdjęcia wykonał najprawdopodobniej wileński fotograf Walenty Dobrowolski.