Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego w Wilnie

Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego w Wilnie

W pierwszą rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – 12 maja 1936 roku – odbył się w Wilnie pogrzeb Serca Marszałka oraz prochów jego Matki – Marii Piłsudskiej.

Urna z Sercem Piłsudskiego oraz prochy jego matki przez rok stały zamknięte w niszy w kościele św. Teresy w Wilnie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się rano Mszą św. w kościele św. Teresy w Wilnie. Była na niej wdowa Aleksandra Piłsudska z córkami, Jadwigą i Wandą, oraz przedstawicieli władz na czele z prezydentem RP Ignacym Mościckim. Mszę żałobną w kościele św. Teresy celebrował ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski. Jednocześnie w kaplicy Ostrobramskiej odprawił nabożeństwo żałobne biskup polowy Józef Gawlina. W tym samym czasie odprawione zostały Msze żałobne we wszystkich kościołach wileńskich oraz w świątyniach innych wyznań.
Po zakończeniu modłów wyniesiono z kościoła urnę z Sercem Marszałka Piłsudskiego oraz trumnę z prochami jego Matki.
Autorem jest najprawdopodobniej wileński fotograf Walenty Dobrowolski.