Kresy i repatriacja

Kresy i repatriacja

Kolekcja zawiera dokumenty i fotografie dotyczące z życia Marii Lempieckiej zd Krupowicz na Wileńszczyźnie

Maria Krupowicz primo voto Lempiecha (Lempiecka) urodziła się w Ejszyszkach na Wileńszczyźnie. W 1935 r. poślubiła w Wilnie Stanisława Lempiechę. Tuż przed wybuchem wojny w 1939 r. urodził się ich syn Stefan. W końcu sierpnia tego roku mąż został zmobilizowany i walczył w kampanii wrześniowej. Został wzięty do niewoli przez wojska sowieckie i był jeńcem w obozie pod Równym.
Od tej pory samotnie wychowywała syna. Pracowała dorywczo w zakładach fryzjerskich w miasteczkach Wileńszczyzny. Od października 1941 r. prowadziła własny zakład fryzjerski w Ejszyszkach. Po zajęciu Wileńszczyzny przez Sowietów zdecydowała się w listopadzie 1945 r. wyjechać do Polski. Do Łuczan/Giżycka dotarła 11 września 1946 r. i tu została rozpoczynając nowy etap swojego życia.
Zmiana nazwiska Lempiecha na Lempiecka spowodowana była błędną pisownią przez urzędników podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej . Po 1945 r. używała już nazwiska w brzmieniu - Lempiecka.