Anna i Jan Matyszczakowie na Kresach

Anna i Jan Matyszczakowie na Kresach

Kolekcja zawiera zdjęcia Anny i Jana Matyszczaków z okresu służby Jana w Korpusie Ochrony Pogranicza w Wołożynie.