Kolekcja zawiera numery archiwalne czasopisma "Masurendienst". Zbiór udostępnili Marek Kowalczyk i Kazimierz Pietrachowicz

"Masurendienst. Blätter aus dem Diakonissenmutterhaus Bethanien" to ewangelicki biuletyn, który od września 1932 r. wydawany był nieregularnie przez Teodora Kuessnera, pastora i dyrektora Masurische Diakonissen Mutterhaus Betanien w Giżycku (niem. Lötzen).
Redakcja poruszała tematykę przede wszystkim religijną i ewangelizacyjną, ale informowano czytelników również o bieżących sprawach z życia i działalności giżyckich diakonis, przedstawiano potrzeby i apelowano o wsparcie, prezentowano sprawozdania finansowe. W piśmie przewijały się również informacje na temat życia religijnego w kraju i zagranicą.