Spotkanie przed VII plenum partii [1]
Miniatura700x6870.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x11780.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik5196x51023.1MBPOBIERZ
Opis

Spotkanie członków giżyckiej organizacji PZPR w celu omówienia uchwał VII Plenum partii, 24 marca 1971 r. Pierwszy z prawej Aleksander Szyffers I sekretarz KP PZPR w Giżycku, w głębi (siedzi) Czesław Kajrys.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe