m/s Janusz Korczak
Miniatura700x4700.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x8060.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik4284x28792.5MBPOBIERZ
Opis

Statek m/s :Janusz Korczak", lata 50. XX w.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Z archiwum prywatnego Genowefy Potockiej