Z archiwum prywatnego Genowefy Potockiej

Z archiwum prywatnego Genowefy Potockiej

Zdjęcia z archiwum prywatnego Genowefy Potockiej.