I Komunia święta Jerzego [3]
Miniatura477x7000.1MBPOBIERZ
Duży plik818x12000.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik2747x40282.3MBPOBIERZ
Opis

Jerzy Iżycki-Herman, zdęcie z okazji I Komunii świętej, Giżycko, 1958 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Iżyccy - Hermanowie w Giżycku