I Komunia święta Jerzego [2]
Miniatura700x4770.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x8180.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik4086x27862.3MBPOBIERZ
Opis

Jerzy Iżycki-Herman z rodzicami, zdjęcie z okazji I Komunii świętej, ul. Pionierska, Giżycko 1958 r,

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Iżyccy - Hermanowie w Giżycku