Koleżanki Genowefy Potockiej
Miniatura463x7000.1MBPOBIERZ
Duży plik793x12000.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik2602x39351.8MBPOBIERZ
Opis

Koleżanki Genowefy Potockiej (Kortas).

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Z archiwum prywatnego Genowefy Potockiej