Dzień Harcerza [12]
Miniatura700x6870.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x11780.3MBPOBIERZ
Oryginalny plik5196x51024.2MBPOBIERZ
Opis

Uroczystości harcerskie na placu wiecowym w Giżycku, czerwiec 1978 r. Pierwszy z prawej komendant Hufca ZHP w Giżycku hm Jerzy Piekarski.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Dzień Harcerza, 1978 r.