Dzień Harcerza [2]
Miniatura700x6870.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x11780.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik5196x51023.2MBPOBIERZ
Opis

Komendant Hufca ZHP w Giżycku Jerzy Piekarski wręcza legitymacje harcerkom po złożeniu ślubowania, Giżycko czerwiec 1978 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Dzień Harcerza, 1978 r.